Better safe than sorry

11 maart 2022 – Vandaag zetten we ‘veiligheid’ extra in de verf en werd een jaarlijkse preventiedag voor onze arbeiders georganiseerd.

Er kwamen verschillende thema’s en opleidingen aan bod zoals EHBO, opleiding schaarlift/hoogtewerker, gehoorbescherming, bespreken arbeidsongevallen, collectieve veiligheid,…

Deze geslaagde opleidingsdag sloten we met iedereen af door te klinken op een veilig 2022.